Metodologia

Metodologia

El nostre despatx vol anar més enllà de la nostra simple implicació professional i, si creiem en el projecte i li veiem viabilitat, apostar amb totes les conseqüències per ell. Per aquest motiu apliquem la tarifa progressiva.

Quan una empresa inicia un projecte empresarial necessita un període per poder-lo consolidar. En aquest període, es possible que no generi beneficis o que fins i tot tingui pèrdues. Per tant, necessita per un costat reduir els seus costos fixos i, per un altre, escurçar aquest termini al màxim per optimitzar esforços.

Durant els primers 6/12 mesos, l’empresa tindrà una quota d’assessorament que s’anirà ajustant en funció de l’evolució del negoci. Aquest termini es podrà ampliar en aquells casos en els quals el període de posada en marxa pugui ser superior.

Per un altre costat, també apliquem la tarifa progressiva per a les empreses que ja estan en funcionament. D’aquesta manera facilitem la transició de l’empresa que està treballant amb un sistema d’assessoria clàssic a la nostra forma d’operar per mitjà de la externalització (outsourcing). Això li permetrà, durant un període de temps, adaptar-se progressivament al nostre sistema de treball..

 

¿Amb quin objectiu?

  • Facilitar l’adaptació progressiva als protocols de funcionament.
  • Coneixement més fàcil del nostre sistema de treball.
  • Mínim cost que pugui, fins i tot, ser optimitzat amb la reducció de costos financers que tindran.
  • Comprovació fefaent de resultats a partir d’aquest període.

 

La nostra metodologia es basa en 6 pilars bàsics:

  • APLICA – Els canvis de normativa
  • INFORMA – De la situació de l’empresa a cada moment
  • ACTUA – Segons el criteri de silenci passiu
  • NEGOCIA – Les millors condicions financeres i subvencions
  • AJUDA – A la presa de decisions empresarials
  • CONTROLA – El departament administratiu

Descarregar PDF presentació corporativa