Gestió de filials

gestion_filiales

Gestió de filials

Amb la finalitat de facilitar a la matriu els tràmits fiscals, legals, administratius i comptables de les seves filials, el nostre equip de professionals desenvolupa una gestió totalment integral d’aquestes matèries. Gràcies a aquest servei personalitzat i global, l’empresa té garantida a les seves sucursals una gestió, coordinació i integració de tots aquests processos tributaris i legals.

  • Seguiment i aplicació automàtica de canvis quant a normativa legal.
  • Integració i coordinació de processos comptables amb la Head Office.
  • Coordinació de normativa en preus de transferència.
  • Gestió de recursos humans.
  • Coordinació amb altres serveis logístics, informàtics, laborals, locals, etc.