El nostre model

asesoria_fiscal

El nostre model

El nostre model consisteix a implicar-nos i estar dins de la empresa per poder mitjançar i controlar totes les àrees. D’aquesta manera, podem treballar en el estalvi de costos i optimització de resultats.

La nostra filosofia de treball es resumeix en quatre pilars bàsics:

Direcció Virtual

  • Formem un equip de treball
  • Controlem les diverses àrees
  • Coneixement dels problemes de l’empresa per a la correcta presa de decisions

Normativa Legal

Actualització permanent dels canvis de la normativa legal i aplicació immediata. No només informem als nostres clients dels canvis de la normativa, sinó que l’apliquem directament.

Silenci Passiu

Nosaltres ens responsabilitzem de la gestió i informem periòdicament de la seva evolució, a no ser que hi hagi incidències rellevants que haguem de comunicar.

Responsabilitat

Assumim la responsabilitat de la direcció del departament administratiu, l’àmbit en què es concentra la nostra actuació.