Gestió de patrimonis

Gestió de patrimonis

A gestió de patrimonis oferim un servei personalitzat des del qual treballem per optimitzar la gestió financera dels béns patrimonials.

L’objectiu es garantir una gestió de patrimonis que satisfaci les seves perspectives de mínim risc, màxima rendibilitat i optimització fiscal i tributària. Analitzem les necessitats i objectius econòmics dels nostres clients, i definim plans d’inversió segons l’evolució que experimenten els diferents mercats.

  • Anàlisi de l’estat patrimonial d’una persona física o jurídica.
  • Optimització fiscal. Plantejament de la millor estructura ajustada a la normativa vigent.
  • Optimització Financera. Anàlisi de rendibilitats i proposta d’alternatives.
  • Planificació familiar.
  • Estudi d’incidència a la renda, patrimoni i successions.