En què consisteix

asesoria_fiscal

En què consisteix

Creiem que l’outsourcing (externalització d’un servei) és el millor camí per optimitzar la seva gestió, per diversos motius:

  1. Coneixement real dels autèntics problemes de l’empresa.
  2. Proposta de solucions immediates.
  3. Major eficàcia en la presa de decisions per part de la direcció.
  4. Reducció de costos de personal i financers.
  5. Millora en la gestió de recursos humans.

L’assessoria clàssica, assessora en la presa de decisions de l’empresa, és a dir, contesta les preguntes que li fan. Si la pregunta no es fa bé o, senzillament, no es fa perquè es desconeix, la resposta mai podrà ser l’encertada.

En la mesura que siguem capaços de controlar la problemàtica de l’empresa, compartint la seva gestió, podrem proposar les millors decisions, optimitzant els resultats.

Externalitzar és delegar la gestió del seu negoci en professionals experts.