Assessoria fiscal i comptable

Assessoria fiscal i comptable

Una de les principals àrees de gestió sobre les quals actua el nostre equip és l’assessoria fiscal i comptable de les empreses. La nostra missió en aquest camp es brindar un servei d’assessorament personalitzat que s’adapti a les necessitats de cada companyia.

Estudiem cada cas per establir i portar a terme els serveis fiscals i comptables més adequats a l’empresa. A més, amb l’afany de millora constant i major optimització dels resultats, realitzem un seguiment periòdic i exhaustiu amb cadascun dels nostres clients que ens permet analitzar l’evolució de la companyia.

En concret:

  • Assessorament en la planificació de polítiques fiscals.
  • Resolució, per escrit o telefònicament, de totes aquelles consultes que es puguin plantejar.
  • Proposta d’ajustos fiscals per adaptar el resultat comptable a la base imposable fiscal.
  • Assistència en la formulació i presentació dels impostos als quals l’empresa estigui obligada.
  • Formulació, confecció i presentació de l’Impost de Societats, Comptes Anuals i altres obligacions de caràcter tributari.
  • Informació puntual i periòdica de totes aquelles novetats en matèria de normativa fiscal, comptable i financera, així com sentències i consultes d’especial interès.
  • Reunions periòdiques amb la direcció de l’empresa per presentar, comentar i analitzar l’evolució i informes de la companyia.