Assessoria financera

Assessoria financera

Des de Miquel Valls Economistes treballem per garantir a l’empresa una rendibilitat major dels seus recursos financers, per mitjà d’una assessoria professional i especialitzada en aquest àmbit.

Com a la resta d’àrees, el nostre equip de experts en finances estudia detalladament cadascuna de les empreses amb l’objectiu d’avaluar quin és l’estat financer real per planificar accions orientades a aconseguir els objectius financers establerts a curt, mig i llarg termini.

  • Direcció financera virtual
  • Control i seguiment de la tresoreria de l’empresa.
  • Control i seguiment de tota la operativa bancària: línies de descompte, factoring, pòlisses, préstecs, avals, etc.
  • Optimització d’excedents de tresoreria.
  • Control de moviments bancaris per mitjà d’accés remot.
  • Contacte i negociació directa amb entitats financeres de tota l’operativa bancària.
  • Formalització i seguiment dels pressupostos anuals.
  • Planificació financera de les necessitats de l’empresa a curt, mig i llarg termini.
  • Negociació de contractes especials.
  • Anàlisi de balanços, estats d’origen i aplicació de fons, ràtios, etc.